Instrukcja obsługi

Transport i składowanie

Silnik należy chronić przed uszkodzeniami. Składować tylko w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Dopuszczalne jest krótkotrwałe składowanie na zewnątrz – silnik należy wówczas przykryć. Silniki nie wolno przewozić czy też składować na pokrywie przewietrznika.

Montaż – układ napędowy

Podczas zakładania elementów układu napędowego stosować odpowiednie przyrządy. Element zakładany na wał należy podgrzać. Nigdy nie należy wbijać na wał!

Montaż – wyważanie

Wszystkie wirujące elementy układu napędowego należy wyważyć dynamicznie. Wirnik jest wyważony dynamicznie, z półklinem.

Montaż – ustawianie

Silnik należy ustawić tak aby nie powstawały drgania. Przy napędzie sprzęgłowym cały układ należy ustawić bardzo starannie. Silnik oraz układ napędowy muszą być w osi. Nie mogą powstawać żadne napięcia materiałowe.

Montaż – Chłodzenie

Nie przykrywać radiatorów oraz otworów do chłodzenia. Zachować minimalne odstępy od ścian. Czynnik chłodzący nie może być ponownie zasysany. Na wolnym powietrzu chronić przed czynnikami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, tworzenie się lodu) .

Uruchamianie – podstawowe zasady

 • Wszystkie prace może wykonywać personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, prace wykonywać przy odłączonym napięciu.
 • Napięcie sieci porownać z danymi tabliczki znamionowej. Tolerancje napięć w/g EN 60034-1
 • Dobrać do prądu znamionowego odpowiedni przekrój przewodów zasiląjacych.

Uruchamianie – ochrona przed przeciążeniem

Silniki z zasilaniem bezpośrednim właczać poprzez bezpieczniki prądowe. Rownież przy przełączniku Δ/Y zaleca się stosowanie bezpieczników. Silniki posiadąjące czujniki temperatury powinny być podłączone pod odpowiednie urządzenie wyzwalające.

Uruchamianie – kierunek obrotów

Sprawdzić kierunek obrotów. W miarę potrzeby zmienić kierunek przekładając dwie dowolne fazy w skrzynce przyłączeniowej.

Uruchamianie – skrzynka przyłączeniowa

 • Sprawdzić czy śruby są dokręcone (po obu stronach listwy przyłączeniowej)
 • Wewnątrz skrzynki nie mogą się znajdować żadne obce ciała
 • Przewody luźne zaizolować i zabezpieczyć.
 • Sprawdzić czy uszczelki dobrze przylegają.

Uruchamianie – włączanie silnika

Przed załączeniem, w czasie pracy a także przy wyłączaniu silnika należy stosować szczególne środki bezpieczeństwa. Przy załączaniu skontrolować prądy, przeciążenia przy rozruchu muszą być rozpoznane.

Uruchamianie – stan izolacji

Jako ostatnią czynność należy sprawdzić stan izolacji uzwojeń silnika. Oporność izolacji w temperaturze 25°C powinna wynosić przynajmnie 5MΩ. Jeżeli zmierzono wartość mniejszą, to przyczyną może być skroplona para kondensacyjna. Suszenie silnika należy przeprowadzić w warsztacie.

Serwisowanie

Silnik należy utrzymywać w czystości, tak aby kurz, olej lub inne zanieczyszczenia nie spowodowały awarii silnika. Zaleca się sprawdzać czy:

 • silnik pracuje spokojnie, bez nadmiernych wibracji, czy nie jest zbyt głośny.
 • napięcie pasa klinowego jest w normie
 • wentylator do chłodzenia silnika nie jest zastawiony

Łożyska

Wszystkie silniki posiadają wysokiej jakości łożyska firm FAG, SKF, NSK lub INA. Na nasze łożyska obustronnie zamknięte, kulkowe dajemy gwarancję:

 • 40.000 roboczogodzin przy napędzie poprzez sprzęgła, bez działania sił na oś silnika, praca pozioma
 • 20.000 roboczogodzin w przypadku działania na oś maksymalnych dopuszczalnych sił